- Zestawienie wykresow i przekrojow

- Historia - zestawienie wykresow


1. Bobowa - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
2. Plawna - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
3. Ciezkowice - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
4. Golanka - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
5. Lubaszowa - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
6. Tuchow - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
   Widok z kamery 1
     (w gore rzeki)

   Widok z kamery 2
     (w dol rzeki)

7. Plesna - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
8. Tarnow, ul. Krakowska - rz. Biala
         Stacja Nieobsadzona
tekst alternatywny Tarnow, ul. Krakowska - rz. Biala Plesna - rz. Biala Tuchow - rz. Biala Golanka - rz. Biala Plawna - rz. Biala Bobowa - rz. Biala Lubaszowa - rz. Biala Ciezkowice - rz. Biala

Parametry


System Monitoringu Powodziowego dostarczany jest przez firmę:
RWD PROSPECT Sp. z o.o.      ul. Klikowska 50, 33-100 Tarnów     www.prospect.pl     e-mail: